top of page
20210224_ntc_vastgoed-1.jpg

B&I

BIJZONDER EN INTENSIEF

Voor portefeuilles die (vermoedelijk) in de problemen zijn gekomen, biedt NTC de dienst Bijzonder en Intensief beheer. NTC Vastgoed B&I richt zich met deze dienst op Vastgoedfinanciers. Wij zijn uw partner in de breedste zin van het woord. Ons doel is erger te voorkomen. De beleggingswaarde van het vastgoed is leidend bij alle acties die wij namens u nemen.

Heeft u de indruk dat er sprake is van een risicotoename, vermoedt u staking bij het betalen van de huurpenningen of de rente en aflossing, of wilt u zeker zijn dat de situatie op papier ook de daadwerkelijke situatie is? Neem dan contact met ons op. Hoe eerder wij voor u kunnen handelen, hoe beter.

Onze B&I dienst is thuis in de vastgoedwereld en zit dicht op de klant. Het overbruggen van afstand, het bespreekbaar maken van de problemen en het bieden van passende oplossingen zijn naar onze mening essentieel voor een goede bedrijfsvoering.

Met onze B&I dienst werken wij voor o.a. financiers, accountants, vastgoedbeleggers en pensioenfondsen. We onderscheiden ons bij deze dienst van andere partijen door betrokkenheid, flexibiliteit en snelheid.

B&I levert de volgende deeldiensten:

Een quickscan

Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Verificatie van de huurovereenkomst(en);

  • verificatie van de huurder(s);

  • verifiëren van de eigendomsverhouding(en);

  • verifiëren van de hypothecaire inschrijving(en);

  • vaststellen van de marktwaarde;

  • beoordelen van verhuur- en/of verkoopkansen.

 

Na het uitvoeren van de quickscan ontvangt u snel onze rapportage. Deze laat onder meer zien welke kansen en risico’s zich op korte en lange termijn kunnen voordoen. De quickscan biedt u derhalve meer houvast dan een regulier taxatierapport.

Beheer

Na het ontvangen van uw opdracht voeren wij het vastgoedbeheer uit of leggen wij contact met de huidige beheerder om in samenwerking het vastgoed te beheren. Speerpunt bij het tijdelijke vastgoedbeheer is het veiligstellen van de huurstromen en het zo spoedig mogelijk optimaliseren van de situatie. Daarvoor gebruiken wij de informatie die uit de quickscan naar voren komt.

CONTACT

NTC-VASTGOED

LEONARD SPRINGERLAAN 17

9727KB GRONINGEN

POSTADRES:

POSTBUS 11004

9700 CA GRONINGEN

Email: info@ntc-vastgoed.nl
Tel:  +31(0)50 526 63 11 

 

bottom of page